Ontwerpen van informatie systemen Afdrukken E-mail

Aan een informatiesysteem worden wel wat eisen gesteld:

  • U wilt dat ze doen waarvoor ze bedoeld zijn;
  • U wilt dat ze robuust zijn;
  • U wilt dat u en uw mensen er makkelijk mee kunnen werken;
  • U wilt dat ze eenvoudig uitbreidbaar zijn;
  • U wilt dat ze veilig zijn.

 

Om tot een goed informatie systeem te komen, moet goed worden gedefinieerd wat er gebouwd moet worden.

Deze definitie wordt in een ontwerp vastgelegd.

De consultants van srebbuL boR zijn gewend met het ontwerpbijltje te hakken.

Zij doorlopen tijdens het ontwerpen minimaal de volgende stadia: