Realisatie van informatie systemen Afdrukken

Aan alle voorwaarden is voldaan: 

 

  • U heeft een projectplan.
  • U heeft een functioneel ontwerp.
  • U heeft een technisch ontwerp.

 

U beslist voor de volgende stap: de bouw van het informatie systeem.

 

Afhankelijk van de gekozen oplossing heeft u nu behoefte aan de volgende know-how:

Web techniek
Specialisten op dit gebied hebben de volgende bagage: HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript.
Ze kennen de verschillen tussen: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Firefox, Windows, Apple.
Ook kennen ze de (on)mogelijkheden om webservers in te richten: IIS, Apache/Unix, Apache/Windows.
Database technologie
Welke database wordt er gebruikt en welke onderdelen daarvan: SQLServer-2000/2005/2008, MySQL ISAM/InnoDB, Oracle.
Programmeren
Op het gebied van de programmeurs is de keuze ook enorm: PHP, VBScript/ASP, Visual Basic, Visual Basic .Net, C# of toch gewoon Visual Basic for Application (VBA) met al zijn objecten.
En dan hebben we het alleen over het technische foefje. Maar kan de programmeur ook werken met Programma Sructuur Diagrammen (Nassi-Shneiderman) en UML?  Bij srebbuL boR is dat standaard bagage.
Bijzondere expertise
Ieder informatie systeem opereert op zijn eigen platform. Ieder platform kent zijn eigen specifieke eigenaardigheden. We noemen u er hier een paar:
LDAP access control.
Double Hop Internet access.
ODBC versus werken zonder ODBC

 

 

Wat u ook nodig heeft in uw automatiseringstraject: srebbuL boR begrijpt uw behoeften.