Hyundai data convenant Afdrukken E-mail

Per 1 januari 2007 geeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geen persoonsgebonden gegevens van autobezitters meer door aan derden. Dit besluit is ingegeven door de wetgeving die gebruik van persoonsgegevens afwijkend van het doel van opslag aan strikte regels bindt.

 

Dit besluit stelde de Hyundai organisatie bestaande uit Hyundai importeur en dealers voor problemen. Immers, kon deze organisatie in het verleden vertrouwen op het RDW om betrouwbGegevens stroomare informatie te verkrijgen omtrent adresmutaties van Hyundai bezitters, vanaf 1 januari 2007 is deze bron opgedroogd.

 

Om deze nieuwe situatie het hoofd te bieden heeft de Hyundai organisatie besloten de informatie van Hyundai autobezitters te verkrijgen uit het eigen dealernetwerk.

 

In een data convenant is overeengekomen dat alle Hyundai dealers de aan hen bekende gegevens over Hyundai autobezitters ter beschikking stellen aan de Hyundai importeur.

De Hyundai importeur op zijn beurt zal deze informatie verzamelen en voor Customer Relation Management (CRM) doeleinden gebruiken dan wel beschikbaar stellen aan dealers.

Ten behoeve van de geautomatiseerde aanlevering van deze gegevens is een gegevens interface gedefinieerd. Alle Hyundai dealers hebben zich gecommitteerd om de aan hen bekende gegevens omtrent Hyundai autobezitters middels deze interface dagelijks aan de Hyundai importeur door te geven.

 

Het staat de Hyundai dealers vrij een eigen technische oplossing te kiezen, op voorwaarde dat de communicatie met de Hyundai importeur geschiedt conform de specificaties zoals vastgelegd in het dataconvenant.

 

Ten behoeve van Hyundai dealers die werken met MegaCar en aansluiting zoeken met het Hyundai dataconvenant is door srebbuL boR bv te Soest een applicatie geschreven die het mogelijk maakt informatie uit MegaCar te importeren en na eventuele handmatige verrijking naar de Hyunai importeur te verzenden volgens de technische specificaties van het Hyundai dataconvenant.

 

Deze applicatie verzekert dat:

  • de Hyundai importeur wordt bediend met de meest optimale gegevens die de Hyundai dealer via MegaCar ter beschikking staat;
  • de Hyundai dealer met een minimale inspanning wordt belast om de gevraagde gegevens te leveren;
  • de benodigde kennis om de informatie te leveren beperkt blijft.